"Taktiksiz strateji, zafere uzanan en yavaş yoldur. Stratejisiz taktik, yenilgiden önceki gürültüdür."
Sun Tzu

"Strateji" veya "stratejik şeyler" hakkında çok konuşulsa da, çoğu kişi bir tanım yapmakta zorlanır.  Kısaca, strateji bir vizyonu gerçekleştirmeye yönelik bir hareket planıdır.
Şu anda, "varolan bir dünya" ve bunu temel alan, bir müdahale olmazsa "varolacak bir dünya" var.  Vizyon da "varolması gereken dünyayı" tanımlar.  Strateji ise, ileride "varolacak" dünyayı "varolması gereken" şekle dönüştürmek için kullanılan yöntem ve kaynaklar bütünüdür.
1. Vizyon Tanımlama: Bir işletmenin vizyonu, gelecekte içinde yer almak istediği dünyayı ve işletmenin bu dünyadaki rolünü tanımlar.  Her işletme farklı bir dünya vizyonuna sahiptir.  Bir kredi kartı firması nakitsiz bir dünya hayal ederken, bir otomotiv şirketi herkesin bir araba kullandığı, bir hayır kuruluşu ise fakirliğin kalmadığı bir dünyayı düşleyebilir.
Bir iş stratejisi geliştirmenin beş adımı vardır:
2. İş Kararları ve Hedefler: Vizyon iyice tanımlanıp üzerinde görüş birliği sağlandıktan sonra, sıra "Vizyonumuzu gerçekleştirmek için pazarda başarılı bir şekilde nasıl rekabet ederiz?" sorusuna gelir.  Bir yöneticinin görevi, bu soruyu gereken şekilde alt sorulara bölmek, hedefler belirlemek ve çözümler üretmektir.  Hangi ürün veya hizmetleri sunmalıyız?  Müşterilerimiz kimler?  Onların ihtiyaçlarını nasıl karşılarız?  Rakiplerimiz kimler?  Onların önüne nasıl geçeriz?  Önümüzdeki fırsatlar neler? Bu fırsatlardan nasıl yararlanırız?
3. Operasyon Planlaması: İş kararları verildikten ve hedefler tanımlandıktan sonra, yöneticinin kafasında şu soru belirir: "Bu hedeflere ulaşmak için, işletmemizin her bir bölümünü nasıl organize etmeliyiz?"  Şimdi sıra hedeflere ulaşmak için gerekli operasyonları planlamaya gelmiştir.  İşletmemizin ideal organizasyon yapısı nedir?  İşimizin önemli süreçleri hangileridir?  Hangi kaynaklara ihtiyacımız var?  Çalışanlarımızın ne gibi becerilere sahip olmaları gerekir? Onları nasıl eğitmeliyiz?  Takımımızı sahaya nasıl dizelim? İşletmemizin genel kurumsal altyapısı nasıl olmalı?
4. Uygulama: Operasyon düzeyindeki sorular yanıtlandıktan ve hareket planları hazırlandıktan sonra sıra uygulamaya gelir.  Uygulamada hemen her zaman pürüzler çıkar.  Öngörülemeyen birçok etken, daha önce çözüldüğünü düşündüğümüz konulara yaklaşımımızı değiştirmemizi gerektirir.  Birçok alanda teori ile pratiğin birbirine uymadığını görür, verilerimizin, varsayımlarımızın veya başlangıç mantığımızın hatalı olduğunu farkederiz.  Bu durumda kimi zaman hızlıca üretilen bir çözüm yeterli olur, bazen ise birçok planı baştan yapmak gerekebilir.
5. Sürekli Gelişim: Herşey mükemmel bir şekilde planlanmış ve uygulanmış olsa bile, zaman içinde bazı değişiklikler yapmak gerekir.  Teknolojideki gelişmeler, pazar dinamiklerindeki değişiklikler, çalışma yöntemlerindeki dönüşümler gibi faktörler yöneticinin sürekli olarak çözümleri güncellemesini, yenilikçi yöntemler bulmasını ve iş stratejisini geliştirmesini gerektirir.
©2012 AllianceOptima-KLK